Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018:

   12.09.2017 zebranie
   10.10.2017 dzień otwarty
   07.11.2017 zebranie
   05.12.2017 zebranie (informacja o zagrożeniach)
   09.01.2018 zebranie (semestralne)
   10.04.2018 zebranie
   08.05.2018 zebranie (informacja o zagrożeniach)
Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017-2018
 
    22.12.2017
    18,19,20.04.2018
    30.04.2018
    02,04.05.2018
    01.06.2018