MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY: Tomasz Wilk

ZASTĘPCA: Maja Szumiec

SEKRETARZ: Gabriela Palonek

SKARBNIK: Patryk Synowiec

ASYSTENT: Julia Pasek

ASYSTENT: Oliwia Lasoń

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – GIMNAZJUM-

PRZEWODNICZĄCAEmilia Wołek

ZASTĘPCA: Kamila Babicz

SEKRETARZ: Julia Kwiecińska

SEKRETARZ: Amelia Szostak

SKARBNIK: Wiktoria Kostecka

Julia Stanisz

Gabriela Chlubny

Jakub Kwieciński

Emilia Patyk

Aleksandra Janik