Przekaż 1% podatku

Szanowni Rodzice,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej Szkoły.

Chcemy, aby miejsce, w którym przebywają Państwa dzieci stało się bardziej przyjazne i bezpieczne, a nauka ciekawsza.

Państwa 1% podatku poprawi warunki kształcenia dzieci i wesprze rozwój bazy dydaktycznej Szkoły. Jeśli mają Państwo możliwość przekazania ulotek rodzinie, znajomym w wyżej wymienionej sprawie prosimy o pomoc. Ulotki znajdują się
w sekretariacie Szkoły.

Wiadomość o 1% można również udostępniać poprzez profil FB Szkoły.

 

Dyrekcja Szkoły

Grono Pedagogiczne

Poniżej znajduję się do pobrania ulotka informacyjna.

Przekaż 1 (1)