„Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć za raz wszytki?”

Pani Basiu! Uczniowie oddziałów przedszkolnych dziękują za zaproszenie do Izby Regionalnej w Łazanach, ciepłe przyjęcie, poczęstunek, warsztaty plastyczne, a przede wszystkim za możliwość przeniesienia się w czasie na wieś sprzed kilkudziesięciu lat. 
J.Ch.