Program uroczystości:

11.00 Msza Święta polowa, po mszy świętej – uroczysty apel, podczas którego nastapi przekazanie sztandaru.