Pierwszy dzwonek już wybrzmiał, ale wspomnienie wyjątkowego dnia, jakim dla społeczności lokalnej i braci uczniowskiej było poświęcenie przez metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego nowego sztandaru Szkoły Podstawowej w Sławkowicach, jest wciąż żywe.
W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. przy ołtarzu polowym metropolita podkreślił, że dramatyczne wydarzenia II wojny światowej miały znaczący wpływ na kształtowanie się młodego człowieka, którym był wówczas nasz patron – ks. Karol Wojtyła. Przypomniał również, że było to źródłem jego wielkiej „troski o rodziny i dobro duchowe polskiego narodu”. Pozostawił nam także ważną naukę Jana Pawła II, że „szkoła powinna wychowywać do realizacji przykazania miłości bliźniego, kształtować w młodych ludziach gotowość do pomocy oraz umiejętność budowania właściwych relacji z innymi. W szkole należy mówić o Bogu, którego tajemnice odsłania przede wszystkim katechizacja”. 
Tekst homilii można znaleźć na stronie Archidiecezji Krakowskiej: https://diecezja.pl/…/abp-marek-jedraszewski-nalezy-stanac…/ 
Kolejnym punktem uroczystości był apel na sali gimnastycznej, podczas którego dokonano prezentacji nowego sztandaru oraz złożono ślubowanie. Po części oficjalnej występem artystycznym uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz osobę patrona – ks. Karola Wojtyłę.

Serdeczne podziękowania należą się Radzie Rodziców, społeczności szkolnej, przedstawicielom: Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach, parafii Łazany oraz Gminy Biskupice, bez których wsparcia i zaangażowania tak szczególna uroczystość nie byłaby możliwa do zrealizowania.

M.G.