W środę 30 października 2019r.  odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Biskupice Pani Renata Gawlik,  Kierownik GZOS Pani Agnieszka Fliśnik,  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Biskupice Pan Adam Jamka, Ksiądz Proboszcz Stanisław Wciślak, Sołtys Sołectwa Sławkowice Pani Monika Malarczyk, Pan dyrektor Dariusz Zawiślan, Rodzice, Nauczyciele, koleżanki i koledzy. 

           Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, recytatorskie i wokalne.

           Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał Pan  Dyrektor Dariusz Zawiślan. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach.  

           Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości. Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Oskar A., Kalina Dz., Liliana Dz., Antoni G., Witold G., Milena J., Tomasz K., Mateusz K., Filip P., Rozalia S., Amelia S., Patrycja W., Julita W., Zuzanna Z.

 Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych  sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Justyna Urban