Jak utrwalić i pogłębić wiedzę uczniów o kulturze antycznej oraz wierzeniach starożytnych Greków? To proste! Wystarczy zaprosić bogów greckich na lekcję (na przykład do klasy V) i pozwolić im snuć opowieści na swój temat. Sukces murowany!
M.G.