Godziny lekcji i przerw międzylekcyjnych

obowiązujących w Szkole Podstawowej im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach

w roku szkolnym 2016-2017

 

GODZINY LEKCYJNE                  PRZERWY

 

1.       7.50 – 8.35

8.35 – 8.45

2.      8.45 – 9.30

9.30 – 9.40

3.      9.40 – 10.25

10.25 – 10.40

4.    10.40 – 11.25

11.25 – 11.35

5.    11.35 – 12.20

12.20 – 12.25

6.    12.25 – 13.10

13.10 – 13.15

7.    13.15 – 14.00

14.00 – 14.05

8.    14.05 – 14.50