Historia Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Wojtyły jest ściśle związana z p. Stanisławem Jamką, społecznikiem, wieloletnim sołtysem i radnym. W 1986 r. zapoczątkował on założenie Społecznego
Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Dzięki wsparciu lokalnych mieszkańców oraz dotacjom z różnych instytucji w 1991 r. oddano do użytku Szkołę Podstawową w Sławkowicach.

Reforma systemu oświaty z 1999 r. przyniosła sporą zmianę – nowy i przestronny budynek stał się siedzibą jedynego gimnazjum w gminie Biskupice, które od 16 czerwca 2006 r. nosi zaszczytne imię ks. Karola Wojtyły.

Przed reformą w 2017r. w 12 oddziałach (z możliwością utworzenia oddziału integracyjnego) uczyła się młodzież z 11 sołectw:

 • Biskupic,
 • Bodzanowa,
 • Jawczyc,
 • Łazan,
 • Przebieczan,
 • Sławkowic,
 • Sułowa,
 • Szczygłowa,
 • Tomaszkowic,
 • Trąbek,
 • Zabłocia.

Po reformie w 2017r. Gimnazjum zostało przekształcone w 8 klasową Szkołę Podstawową.

Dobre warunki lokalowe i wyposażone sale lekcyjne sprawiają, że nauka w szkole upływa w miłej atmosferze. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych:

 • angielskiego,
 • niemieckiego.

Mogą korzystać z szerokiej gamy kół przedmiotowych i zainteresowań oraz rozwijać swoje talenty w zespołach artystycznych i sportowych. Fachowa kadra, dzięki ustawicznemu poszerzaniu własnych kwalifikacji, z pasją i entuzjazmem wychowuje młodzież w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka.

Praca uwzględniająca indywidualne predyspozycje uczniów, bezpieczeństwo oraz życzliwa współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli to priorytety szkoły. Szkoła realizuje swoje cele, opierając
się na nauce Jana Pawła II tak, by z pełną odpowiedzialnością i kreatywnością towarzyszyć uczniom w drodze do poznawania świata i siebie samych.

 

Prezentacja Gimnazjum przygotowana przez Naszych uczniów.