Dyrektor szkoły: Dariusz Zawiślan

Zastępca Dyrektora: Justyna Urban

Sekretariat: Joanna Kulma

 

Nauczyciele Nauczany przedmiot Wychowawca

klasy

Balwierz Barbara Fizyka, matematyka 3b
Braś Lucyna Edukacja wczesnoszkolna 0b
Chmielewska Joanna Edukacja wczesnoszkolna 2
Justyna Urban Edukacja wczesnoszkolna 3
Cholewa Jadwiga Edukacja wczesnoszkolna 0a
Fraś Elżbieta Matematyka
Iwona Madej Pedagog
Garbol Monika Język polski
Godzik Marzena Język polski 6
Kot Małgorzata W-F 4
Ks.Król Dawid Religia
Księska Bożena Zajęcia biblioteczne
Kubicka Aneta Chemia

Biologia

Przyroda

3c
Kursa Katarzyna Technika

Informatyka

Matematyka

5
Lurka Anna Język angielski
Mazurek Małgorzata Geografia

Przyroda

3a
Zastawny Janusz Język angielski
Pilch Beata Język angielski

Język niemiecki

Rutkowska Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna 1
Rutkowska-Kot Małgorzata Język polski

WOS

WDŻ

7
Salitra – Dudek Anna Świetlica szkolna
Śnieżek Marek Muzyka

Zajęcia artystyczne

Zawiślan – Śnieżko Agnieszka Historia
Dariusz Zawiślan W-F

Kontakt z nauczycielami przez dziennik elektroniczny