PROJEKT „KOMPENETCJE KLUCZOWE”

finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 RozwójKształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzonych kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-2019

Od 18 września 2017 r. w szkole realizowany jest projekt unijny „Kompetencje kluczowe” w formie dodatkowych (bezpłatnych) zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Załącznik 1 – formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 – karta zgłoszenia
Załącznik 3 – oświadczenie opiekuna
Załącznik 4 – oświadczenie wizerunek
Załącznik 5 – deklaracja