Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 :

Renata Woźniak,
Jarosław Majka,
Wioletta Porąbka

Informacja jak należy dokonywać wpłat na komitet rodzicielski:

Prosimy o wpłacanie pieniędzy na Radę Rodziców podczas zebrań i dni otwartych  w szkole do skarbników trójek klasowych

Wysokość składki:

pierwsze dziecko wpłaca 30 zł, drugie dziecko 15 zł,kolejne są zwolnione.

– pieniądze te są przeznaczone na nagrody dla uczniów, zapomogi losowe, dofinansowanie wyjść klasowych dla uczniów, zakup sprzętu sportowego oraz inne wydarzenia ogólnoszkolne.